Cập nhật địa chỉ động bằng ddclient

Posted on Tháng Mười Một 3, 2008

0


Nguồn trích dẫn

[1] Update IP addresses at dynamic DNS services Using ddclient

[2] DynDNS Client Setup on Ubuntu

Advertisements