Chuyển đổi tệp CHM thành PDF

Posted on Tháng Bảy 9, 2009

0


Sách điện tử tồn tại dưới nhiều nhiều định dạng. Phổ biến nhất vẫn là tệp PDF, vì vậy sẽ thật đơn giản nếu bạn có hoặc nhận được tài liệu/sách PDF vì luôn có phần mềm để đọc được -như Acrobat Reader trên Windows hoặc Evince trên Linux chẳng hạn.

Tuy nhiên, còn một loại định dạng khác nữa mà nếu bạn không có phần mềm thì sẽ phải loay hoay một lúc. Đó là tệp CHM.

Có hai giải pháp cho vấn đề:

1. Cài đặt phần mềm có khả năng hiểu tệp CHM:

$sudo aptitude install gnochm

2. Dùng công cụ chuyển đổi tệp CHM sang dạng PDF

$sudo aptitude install chm2pdf
$chm2pdf --book source_book.chm destination_book.pdf

Tham khảo

Advertisements
Posted in: Tips & Tricks