Browsing All Posts filed under »Networking«

Đăng nhập an toàn từ xa qua SSH

Tháng Bảy 8, 2011

0

Đăng nhập không cần mật khẩu Đặt cấu hình (cho máy chủ) bằng cách sửa tệp /etc/ssh/sshd_config sao cho RSAAuthentication yes PubkeyAuthentication yes PasswordAuthentication no Hai dòng đầu cho phép đăng nhập sử dụng khóa. Dòng thứ ba cấm sử dụng mật khẩu, chỉ có khóa SSH mới được phép đăng nhập. Advertisements

Xác định tốc độ thẻ mạng

Tháng Bảy 9, 2009

0

Tình huống Tôi và đồng nghiệp muốn chia sẻ tệp tin lớn. Mặc dù cả hai đang ở trong một tòa nhà và chung mạng LAN, nhưng mỗi phòng đều có mạng LAN riêng -mỗi mạng đặt 1 tường lửa Linux. my LAN <-> my FW <-> our LAN <-> his FW <->  his LAN […]

Cập nhật địa chỉ động bằng ddclient

Tháng Mười Một 3, 2008

0

Nguồn trích dẫn [1] Update IP addresses at dynamic DNS services Using ddclient [2] DynDNS Client Setup on Ubuntu

Lỗ hổng DNS nghiêm trọng trên Internet

Tháng Bảy 9, 2008

0

Được Dan Kaminsky phát hiện đầu năm 2008. Đây là một khiếm khuyết lớn trong thiết kế của bản thân giao thức DNS chứ không phải lỗi của một bản cài đặt cụ thể nào. Nó cho phép những kẻ tấn công dễ dàng thỏa hiệp được với bất cứ máy chủ nào (kể cả […]