Browsing All Posts filed under »System Administration«

Khóa người dùng root

Tháng Bảy 8, 2011

0

Người sử dụng root trong các hệ thống Linux là người có quyền tối cao: được phép làm mọi thứ, kể cả phá hủy toàn bộ hệ thống. Vì vậy, ai có quyền của root nghĩa là người đó có quyền kiểm soát hệ thống. Một hệ thống (dù chỉ cho phép đăng nhập qua […]

Đăng nhập an toàn từ xa qua SSH

Tháng Bảy 8, 2011

0

Đăng nhập không cần mật khẩu Đặt cấu hình (cho máy chủ) bằng cách sửa tệp /etc/ssh/sshd_config sao cho RSAAuthentication yes PubkeyAuthentication yes PasswordAuthentication no Hai dòng đầu cho phép đăng nhập sử dụng khóa. Dòng thứ ba cấm sử dụng mật khẩu, chỉ có khóa SSH mới được phép đăng nhập.

Xác định tốc độ thẻ mạng

Tháng Bảy 9, 2009

0

Tình huống Tôi và đồng nghiệp muốn chia sẻ tệp tin lớn. Mặc dù cả hai đang ở trong một tòa nhà và chung mạng LAN, nhưng mỗi phòng đều có mạng LAN riêng -mỗi mạng đặt 1 tường lửa Linux. my LAN <-> my FW <-> our LAN <-> his FW <->  his LAN […]

Cập nhật địa chỉ động bằng ddclient

Tháng Mười Một 3, 2008

0

Nguồn trích dẫn [1] Update IP addresses at dynamic DNS services Using ddclient [2] DynDNS Client Setup on Ubuntu

Ý nghĩa của các con số về tải trung bình

Tháng Bảy 18, 2008

0

Tóm tắt Bài này chia sẻ “phát hiện mới” của tôi trong quá trình sử dụng Linux khi hiểu được điều mà Linux muốn nói qua chỉ số “load averages“. Nó khiến tôi không ngừng yêu mến hệ điều hành này, không ngừng tò mò, khám phá và chinh phục những điều mới lạ. Tình […]