Browsing All Posts filed under »Tips & Tricks«

Khóa người dùng root

Tháng Bảy 8, 2011

0

Người sử dụng root trong các hệ thống Linux là người có quyền tối cao: được phép làm mọi thứ, kể cả phá hủy toàn bộ hệ thống. Vì vậy, ai có quyền của root nghĩa là người đó có quyền kiểm soát hệ thống. Một hệ thống (dù chỉ cho phép đăng nhập qua […]

Đăng nhập an toàn từ xa qua SSH

Tháng Bảy 8, 2011

0

Đăng nhập không cần mật khẩu Đặt cấu hình (cho máy chủ) bằng cách sửa tệp /etc/ssh/sshd_config sao cho RSAAuthentication yes PubkeyAuthentication yes PasswordAuthentication no Hai dòng đầu cho phép đăng nhập sử dụng khóa. Dòng thứ ba cấm sử dụng mật khẩu, chỉ có khóa SSH mới được phép đăng nhập.

Chuyển đổi tệp CHM thành PDF

Tháng Bảy 9, 2009

0

Sách điện tử tồn tại dưới nhiều nhiều định dạng. Phổ biến nhất vẫn là tệp PDF, vì vậy sẽ thật đơn giản nếu bạn có hoặc nhận được tài liệu/sách PDF vì luôn có phần mềm để đọc được -như Acrobat Reader trên Windows hoặc Evince trên Linux chẳng hạn. Tuy nhiên, còn một […]

Xác định tốc độ thẻ mạng

Tháng Bảy 9, 2009

0

Tình huống Tôi và đồng nghiệp muốn chia sẻ tệp tin lớn. Mặc dù cả hai đang ở trong một tòa nhà và chung mạng LAN, nhưng mỗi phòng đều có mạng LAN riêng -mỗi mạng đặt 1 tường lửa Linux. my LAN <-> my FW <-> our LAN <-> his FW <->  his LAN […]

Ghi đĩa CD từ dòng lệnh

Tháng Mười 24, 2008

0

Tình huống Máy để bàn của tôi chỉ đủ cáp để cắm cho 02 ổ IDE. Hiện tại tôi dùng hết cho 2 ổ cứng, trong đó ổ phụ có 1 phân vùng để làm swap. Vì thế, ổ DVD của tôi phải bỏ ra ngoài. Trong khi tôi có 02 máy chủ -là máy […]