Browsing All posts tagged under »data conversion«

Chuyển đổi tệp CHM thành PDF

Tháng Bảy 9, 2009

0

Sách điện tử tồn tại dưới nhiều nhiều định dạng. Phổ biến nhất vẫn là tệp PDF, vì vậy sẽ thật đơn giản nếu bạn có hoặc nhận được tài liệu/sách PDF vì luôn có phần mềm để đọc được -như Acrobat Reader trên Windows hoặc Evince trên Linux chẳng hạn. Tuy nhiên, còn một […]