Browsing All posts tagged under »debian«

Cập nhật địa chỉ động bằng ddclient

Tháng Mười Một 3, 2008

0

Nguồn trích dẫn [1] Update IP addresses at dynamic DNS services Using ddclient [2] DynDNS Client Setup on Ubuntu Advertisements