Browsing All posts tagged under »ethernet«

Xác định tốc độ thẻ mạng

Tháng Bảy 9, 2009

0

Tình huống Tôi và đồng nghiệp muốn chia sẻ tệp tin lớn. Mặc dù cả hai đang ở trong một tòa nhà và chung mạng LAN, nhưng mỗi phòng đều có mạng LAN riêng -mỗi mạng đặt 1 tường lửa Linux. my LAN <-> my FW <-> our LAN <-> his FW <->  his LAN […]