Browsing All posts tagged under »legalization«

Cơ sở pháp lý cho PMTD ở Việt Nam

Tháng Mười 28, 2008

0

Quyết định 235/QĐ-Ttg ban hành ngày 2/3/2004 bản tiếng Việt (trực tuyến) bản tiếng Anh (trực tuyến) Công văn 12966/BGDĐT-CNTT ngày 10/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Advertisements