Browsing All posts tagged under »security«

Khóa người dùng root

Tháng Bảy 8, 2011

0

Người sử dụng root trong các hệ thống Linux là người có quyền tối cao: được phép làm mọi thứ, kể cả phá hủy toàn bộ hệ thống. Vì vậy, ai có quyền của root nghĩa là người đó có quyền kiểm soát hệ thống. Một hệ thống (dù chỉ cho phép đăng nhập qua […]

Lỗ hổng DNS nghiêm trọng trên Internet

Tháng Bảy 9, 2008

0

Được Dan Kaminsky phát hiện đầu năm 2008. Đây là một khiếm khuyết lớn trong thiết kế của bản thân giao thức DNS chứ không phải lỗi của một bản cài đặt cụ thể nào. Nó cho phép những kẻ tấn công dễ dàng thỏa hiệp được với bất cứ máy chủ nào (kể cả […]